Val och förberedelse inför förskolan

Här kommer tips kring vad man ska tänka på vid val av förskola.
– Vilka förskolor ligger i närheten? Titta på kommunens webbplats.
– Läs omdömen som ofta finns på kommunens webb.
– Besök förskolan. De flesta har öppet hus eller möjlighet till besök om man ringer. Tänk på hur pedagogerna är med barnen, hur är stämningen? Fråga allt du undrar över tex:
– Är personalen utbildad?
– Hur stora är barngrupperna och hur ser åldersfördelningen ut?
– Hur är det med utevistelse?
– Är det någon särskilt pedagogik? Montessori, Reggio Emilia och Ur och skur är några.

För att förbereda barnet inför förskolan kan man gå till förskolans lekplats några helger innan starten. Då blir inte allt så nytt de första dagarna.